Spotkanie z ósmoklasistami


17 listopada 2021 r. delegacja kadetów z klasy III o profilu wojskowym ZST spotkała się z młodzieżą z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego z podczęstochowskiego Słowika. Spotkanie zorganizowane było we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Częstochowie, reprezentowaną przez ppor. Szmidę, który wygłosił prelekcję na temat ochotniczych form służby wojskowej. Kadeci opowiadali o specyfice nauki w Zespole Szkół Technicznych z uwzględnieniem klas mundurowych o profilu wojskowym i jedynych w naszym regionie, istniejących w naszej szkole Certyfikowanych Klasach Mundurowych. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. sprzęt i wyposażenie, którym dysponuje szkoła.