Seminarium naukowe w Brwinowie z architektury krajobrazu


Nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych p. Agnieszka Twomaszewska i p. Joanna Tomczak w dniach 20-22 listopada 2019 roku brały udział w naukowym Seminarium pt.: „Dokumentacja projektowo – techniczna w architekturze krajobrazu”. Seminarium i warsztaty zostały zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przy współpracy pracowników naukowych z Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Program wykładów był bardzo szeroki tak jak sama dziedzina architektury krajobrazu i obejmował zagadnienia  z zakresu procesu budowlanego, norm i oznaczeń stosowanych w projektach technicznych i wykonawczych, roli architekta krajobrazu w świetle prawa, projektowania placów zabaw i urządzeń dla dzieci, interdyscyplinarnych metod zarządzania projektami zieleni prowadzonych przez p. dr inż. Agnieszkę Gawłowską, pracownika naukowego SGGW. Swoje doświadczenia w tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i z zakresu klimatologii miejskiej przedstawili architeckci z Warszawy. 

Analizowaliśmy wspólnie z innymi architektami projekty zieleni miejskiej na przykładzie parku miejskiego i kieszonkowego, ronda, zieleni przyulicznej. Prace i dorobek swój prezentowali nauczyciele ze szkół Ogrodniczych i Architektury Krajobrazu: rewaloryzacje i rewitalizacje zabytkowych założeń ogrodowych i dokumentacja projektowa w praktyce na podstawie projektów ogrodów w różnych stylach.

Uczestnicy seminarium mieli również  przydzielone zadania praktyczne i warsztatowe polegające na zaprojektowaniu nowoczesnego placu zabaw w konkretnej lokalizacji i wykonaniu makiety na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy w Warszawie. 

W seminarium uczestniczyło ponad 30 nauczycieli zawodowców z całego kraju. Celem spotkania była wymiana naukowych i praktycznych doświadczeń środowisk zajmujących się tematyką ochrony, planowania i gospodarowania krajobrazem, a także decydentów, przedstawicieli administracji publicznej, planistów i projektantów, których działania mają bezpośredni wpływ na krajobraz.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.