Projektowanie placów zabaw


Uczniowie klasy III TAK, którzy obecnie odbywają praktyki zawodowe w ramach przedmiotu pracownia budowy, zmierzyli się z tematyką związaną z projektowaniem placów zabaw.
W pierwszym etapie omówiono normy bezpieczeństwa związane z budową i zakładaniem placów zabaw, a w kolejnym etapie uczniowie przygotowywali charakterystykę urządzeń zabawowych, które można wykorzystać na placach zabaw dla poszczególnych grup wiekowych oraz charakterystykę roślinności zalecanej dla tego typu terenów zielonych, ze szczególnym uwzględnieniem roślinności, której należy unikać. Ostatnim etapem było przygotowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu placu zabaw przy przedszkolu. Uczniowie po raz pierwszy zmierzyli się z projektowaniem przy wykorzystaniu różnego typów programów graficznych. Zapraszamy do obejrzenia galerii przykładowych prac.