Projekt “Zawodowa Współpraca”


Głównym celem Projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów szkół zawodowych poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach zawodowych (w tym certyfikowanych), zajęciach specjalistycznych i płatnych stażach u pracodawcy.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w następujących kursach :

– bukieciarstwa i florystyki, 

– KNX,

– arborystyka,

– alpinistyka,

– renowacja i rekonstrukcja obiektów budowlanych z elementami budownictwa wojskowego i militarnego,

– kadrowanie, odwzorowywanie przestrzeni, proporcja i  perspektywa

– dom niskoenergetyczny

– rysunek przygotowujący na studia architektoniczne

oraz szkoleniach:

– z suchej zabudowy

– tynki gipsowe

Spośród wielu kursów i szkoleń, które miały miejsce dotychczas, w ostatnim czasie uczniowie odbyli kurs AutoCAD I a po feriach rozpoczną Kurs spawania MAG oraz łukową elektrodą otuloną.

Staże i praktyki są dodatkowymi zajęciami praktycznymi realizowanymi u pracodawców w wymiarze 150 godzin na osobę, za które uczeń otrzymuje stypendium.

Uczniowie chętni do odbycia stażu u pracodawcy proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego.