Projekt “Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi równych praw”


Dnia 24 stycznia 2024 roku uczniowie klas II TAK i II TI wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt zatytułowany “Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi równych praw”, która odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Projekt obejmował działania międzynarodowe z naszymi wschodnimi sąsiadami i był finansowany ze środków Komisji Europejskiej dla szkół. W przedsięwzięcie oprócz szkół z Częstochowy były zaangażowane społeczności uczniowskie z Wilna na Litwie i Rezekne na Łotwie.  Podczas podsumowania głos zabrali zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy – pan Piotr Grzybowski, pan Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz historyk Grzegorz Basiński, który wprowadził zebranych w tematykę seminarium – zagrożenia płynące z totalitaryzmów. Następnie mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji uczniów z Wilna, Rezekne i Częstochowy na temat ich działań podczas realizacji projektu.