Powrót do nauki w trybie stacjonarnym


Drodzy rodzice, drodzy uczniowie
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym (jednocześnie przypominamy, że dzień 10 stycznia jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych).
Do szkoły wracamy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa stosując się do wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, najważniejsze z nich to:
– dezynfekcja
– dystans
– obowiązkowa maseczka w przestrzeniach wspólnych
– higiena – częste mycie rąk

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych