Porządkowanie Placu Katyńskiego w Częstochowie


Uczniowie klasy II TAKg pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych porządkowali Plac Katyński w Częstochowie. Młodzież jak każdego roku odnawiała tablice pamiątkowe, przycinała krzewy i wykonywała inne, niezbędne prace pielęgnacyjne w obrębie zagospodarowania terenu. Uczniowie w ramach zajęć praktycznych uczyli się zastosowania narzędzi do pielęgnacji zieleni i ich wykorzystania w odniesieniu do różnych grup roślin. Przeprowadzali cięcia fitosanitarne, odmładzające i formujące.