Organizacja zajęć w Zespole Szkół Technicznych od 17.05.21 do 28.05.21


Organizacja zajęć w Zespole Szkół Technicznych od 17.05.21 do 28.05.21 

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Przy wejściu do budynku szkoły każdy wchodzący ma obowiązek dezynfekcji rąk. Na terenie szkoły, do momentu zajęcia miejsca w ławce, uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos, również w czasie przerw śródlekcyjnych i lekcji. Pamiętamy również o zachowaniu w czasie przerw min. 1,5m pomiędzy osobami, częstym myciu rąk oraz unikaniu dotykania oczu i ust.
  • Dyrektor szkoły ustala następujący harmonogram prowadzenia zajęć z podziałem na zajęcia prowadzone stacjonarnie (realizowane w szkole) oraz zdalnie (realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość):
Termin Zajęcia stacjonarne
17.05.21-21.05.21 klasy:    1A/O, 1T/T, 2TAp, 2TTp, 2TTg, 3A/S
24.05.21-28.05.21 klasy:    1TB, 1TI, 2TIp, 2Tbp, 2TIg, 2TBm, 3BT 
Termin Zajęcia zdalne
17.05.21-21.05.21 klasy:    1TB, 1TI, 2TIp, 2Tbp, 2TIg, 2TBm, 3BT (od 18.05)
24.05.21-28.05.21 klasy:    1A/O, 1T/T, 2TAp, 2TTp, 2TTg, 3A/S

Klasy 2TAg, 2TBg oraz 3TB1 w okresie 17-28.05.21 r. odbywają stacjonarnie praktykę zawodową u pracodawców i w CKZiU.

Klasy 1mm, 2mzg, 2mdg, 2mop w okresie 17-28.05.21 r. realizują zajęcia praktyczne stacjonarnie u pracodawców, natomiast pozostałe zajęcia – zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • Każda klasa w szkole, w miarę możliwości będzie przypisana do jednej sali lekcyjnej (za wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz zajęć realizowanych w grupach międzyoddziałowych). Każdy uczeń zajmuje w sali lekcyjnej zawsze to samo miejsce.

Korytarz dolny:

Na korytarzu dolnym uczniowie przebywają jedynie w celu przejścia do sali gimnastycznej oraz sali 7.

Korytarz górny:  

Sala 17.05.21-21.05.21 24.05.21-28.05.21
30 2TBm
34 2TTg 3BT 
7 1T/T 2TIg
36 2TTp 1TB
40 1A/O 2TIp 
41 3A/S 1TI
43 2TAp  2Tbp

Zajęcia z informatyki prowadzone będą – w zależności od nauczyciela prowadzącego – w następujących salach:

Sala 22 – zajęcia z informatyki prowadzone przez p. Agnieszkę Perełkę,

Sala 23 – zajęcia z informatyki prowadzone przez p. Radosława Perełkę,

Sala 38 – zajęcia z informatyki prowadzone przez p. Anetę Ślęzak i przez p. Krzysztofa Ciupisa.

Prosimy uczniów o przestrzeganie powyższych zasad w dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne, kolegów i Waszych rodzin.