Ogrodnik, innowacja pedagogiczna


 


INFORMACJA O ZAWODZIE

Ogrodnictwo związane jest z produkcją roślinną oraz z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych wraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników.

Ogrodnik zajmuje się  produkcją i pielęgnacją roślin , zarówno na świeżym powietrzu, jak i w obiektach zamkniętych, a także urządzaniem i pielęgnacją terenów zielonych.

Ogrodnik producent  zakupuje nasiona i sadzonki lub pobiera sadzonki z materiału matecznego. Przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi specjalistyczne, tj. orka, bronowanie, kultywatorowanie. W szklarniach przygotowuje również podłoże pod wysiew nasion lub wysadzanie. Następnie pikuje rośliny, podlewa, nawozi, odchwaszcza, usuwa zbędne pędy wierzchołkowe i boczne, opryskuje rośliny przeciw chorobom i szkodnikom, a w końcu zbiera, sortuje oraz dokonuje sprzedaży.
Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, kwiaty, grzyby jadalne uprawiane w szklarni lub na polu.

Ogrodnik terenów zieleni zajmuje się konserwacją i pielęgnacją określonego obszaru ziemi, za który odpowiada. Wykonuje takie prace jak: przekopanie, zaoranie, bronowanie, nawożenie, sadzenie drzew, krzewów, bylin, obsadzanie kwietników. Do jego zadań należą również wszystkie prace pielęgnacyjne oraz porządkowe (zgrabianie skoszonej trawy, zeschłych liści, zamiatanie alejek, wywożenie śmieci).

Ogrodnicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną firmę w szeroko pojętej branży ogrodniczej.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji roślin, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni. Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

 

Szkoła zapewni Ci optymalne warunki do nauki:

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Posiadamy sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny, stanowiska komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem, stoły kreślarskie, pomoce dydaktyczne rysunkowe, malarskie i florystyczne, sprzęt geodezyjny oraz bogaty zbiór literatury fachowej w postaci katalogów roślin, podręczników, albumów z branży ogrodniczej i szeroko pojętej architektury krajobrazu. Szkoła dysponuje ogrodem dydaktycznym przystosowanym do odbywania zajęć praktycznych terenowych. W ogrodzie zgromadzono kolekcję roślin ozdobnych z różnych grup siedliskowych: drzewa i krzewy iglaste, liściaste, rośliny miododajne, kwaśnolubne, skalne, kwiaty i sukulenty. Ogród wyposażony jest w ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną, domek narzędziowy, szklarnię ogrodową i ściankę wspinaczkową. Posiadamy bogato wyposażony park maszynowy, maszyny i urządzenia ogrodnicze są niezbędne w czasie pracy w terenie przy pielęgnacji zieleni. Dbamy o Wasze bezpieczeństwo w czasie zajęć i przestrzegamy zasad BHP. Zapewniamy Wam miejsce odbywania praktyk zawodowych w wyspecjalizowanych gospodarstwach ogrodniczych i szkółkarskich. Współpracujemy aktywnie   ze środowiskiem branżowym i bierzemy udział w konkursach, olimpiadach i festiwalach ogrodniczych i architektury krajobrazu, pokazach florystycznych, wycieczkach dydaktycznych, zawodowych.

 

Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 • Kwalifikacja RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Innowacja pedagogiczna w klasach branżowej szkoły I stopnia w zawodzie ogrodnik –  „Elementy bukieciarstwa i florystyki”.

Innowacja pedagogiczna dotyczyć będzie poszerzenia programu nauczania o nowe treści edukacyjne z zakresu podstaw florystyki, dekoracji i kompozycji florystycznych,  materiału roślinnego wykorzystywanego w bukieciarstwie. Realizowana będzie w klasie pierwszej i drugiej w wymiarze 96 godzin.

Głównym celem innowacji będzie:

 • Rozbudzanie zainteresowań uczniów tematyką z zakresu florystyki, aranżacji kompozycji i dekoracji roślinnych
 • Rozwijanie zdolności manualnych, technicznych i kreatywności uczniów biorących udział w innowacji

 

Cele szczegółowe:

 • poznanie zasad kreatywnego tworzenia różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych i doniczkowych stosując środki techniczne i pomocnicze
 • poszerzenie wiedzy z zakresu materiału roślinnego, jego praktycznego zastosowania do artystycznego tworzenia dekoracji roślinnych
 • uwrażliwienie na potrzeby stosowania kwiatów podczas szczególnych okazji jak i na co dzień
 • zdobycie nowych umiejętności związanych z techniczna obróbką materiału florystycznego
 • poznanie zagadnień z zakresu teorii barw i kompozycji plastycznej
 • uwrażliwienie na problem ochrony środowiska przyrodniczego i uwzględnienie tego aspektu w swojej pracy zawodowej

 

Nauczane przedmioty zawodowe:

Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

 • Sadownictwo i szkółkarstwo
 • Warzywnictwo
 • Rośliny ozdobne
 • Technika w ogrodnictwie i przepisy ruchu drogowego
 • Język obcy zawodowy
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:

 • Produkcja ogrodnicza

 

Cele i zadania zawodowe:

Do podstawowych zadań ogrodnika wykonującego prace należy:

 • wykonywanie prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
 • zakładania terenów zieleni;
 • wykonywania dekoracji roślinnych

 

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Ogrodnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki w naszym kraju, w której coraz większą rolę odgrywa mechanizacja. Pracodawcy poszukują pracowników, którzy będą potrafili obsługiwać nowoczesne maszyny i urządzenia.

Absolwent kierunku ogrodnik  może być zatrudniony w:

 • obszarze szeroko rozumianego ogrodnictwa
 • ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych  i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni.
 • przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery),
 • gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni,
 • instytucjach z rozległymi terenami zieleni (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe),
 • ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni,
 • zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,
 • jako pracownik lub prywatny przedsiębiorca (właściciel),

 

Ogrodnik ma możliwość podjęcia  pracy w obszarze szeroko rozumianego ogrodnictwa, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą.

W doborze i nauczaniu przedmiotów zawodowych – ze względu na specyfikę i zapotrzebowanie -szkoła kładzie duży nacisk nie tylko na wykształcenie umiejętności zawodowych, ale także na wykształcenie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, uprawy roślin do zagospodarowania terenów zieleni.

 

Środowisko pracy ogrodnika

Praca ogrodnika odbywa się najczęściej na wolnym powietrzu, w różnych i zmiennych warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku. Ponadto może pracować w szklarniach lub tunelach foliowych z dużą wilgotnością powietrza i wysoką temperaturą, w których produkowane są rośliny ozdobne.