Ogród sensoryczny w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie


Uczniowie technikum architektury krajobrazu w ramach pracowni przedmiotowych oraz dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych – koło architektów krajobrazu „EkoOgród” wykonali projekt zagospodarowania terenu w obrębie Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie.  Projekt opierał się na stworzeniu ogrodu sensorycznego dla dzieci z grup przedszkolnych, jako przestrzeni, w której można odkrywać bogactwo i piękno przyrody wszystkimi zmysłami – nie tylko wzroku, ale także węchu, dotyku, smaku oraz słuchu. Ogród ma pełnić funkcje zarówno terapeutyczne, jak również dydaktyczne, ekologiczne i wypoczynkowe. Miło nam poinformować, iż ogród jest aktualnie w trakcie realizacji, a prace dobiegają końca. Uczniowie technikum architektury krajobrazu  (klasy I TAK i IIITAK/G) z dużym zaangażowaniem przeprowadzili prace wykonawcze w terenie. Szczególne podziękowania należą się uczniom: Bartosz Rosa, Bartosz Tomżyński, Jakub Rabędzki, Nikodem Muc, Kamil Galiczak, Dominika Gburek. Nauczyciele zaangażowani w realizację przedsięwzięcia: Anna Kościukiewicz-Kościelniak, Kamil Srokosz, Wioletta Kiedos-Różańska, Sławomir Kościelniak.