Odbiór dyplomów zawodowych


Szanowni  Absolwenci Technikum nr 12 im. Jana Pawła II w Częstochowie.
Zapraszamy do odbioru Dyplomów zawodowych. Dyplom można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.30. Dyplom może odebrać absolwent szkoły (na podstawie dokumentu tożsamości) lub upoważniona przez niego osoba (na podstawie pisemnego oświadczenia).