Nagrody Prezydenta – Olivier Zegadło


UCZEŃ ZST WYRÓŻNIONY NAGRODĄ PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Jak co roku, częstochowscy uczniowie ubiegali się o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych, która stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół artystycznych, technicznych i branżowych I i II stopnia. 

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy, 9 czerwca 2021 r. w Miejskim Domu Kultury wręczył prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. W kategorii szkół technicznych i branżowych przyznano tylko siedem nagród. Jednym z wyróżnionych został uczeń Zespołu Szkół Technicznych – Olivier Zegadło z klasy 2 mop. Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni z Oliviera!

W programie artystycznym wystąpiła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.