Murarz – Tynkarz


 

Informacja o zawodzie

Murarz – Tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, wykonywaniem wszystkich rodzajów tynków wewnętrznych i zewnętrznych sposobem ręcznym i mechanicznym. Oprócz ścian może wykonywać również schody, filary czy stropy, układać na ścianach okładziny oraz sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie.

 

Kształcenie zawodowe

Zadania zrealizowane podczas zajęć praktycznych :

  • posługiwanie się dokumentacją, normami oraz instrukcjami,
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • sporządzanie kalkulacji kosztów wykonania zapraw i mieszanek betonowych
  • dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu do wznoszenia ścian i wykonywania tynków, schodów, tropów i filarów

Możliwość zatrudnienia

Murarz pracuje wszędzie tam, gdzie prowadzone są roboty budowlane, czyli we wszystkich firmach budowlanych prywatnych i państwowych