Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie


 

Informacja o zawodzie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarskie, tapeciarskie, roboty posadzkarskie i okładzinowe, przeprowadza konserwacje i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin, dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

 

Kształcenie zawodowe

Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 

Zadania realizowane podczas zajęć praktycznych:

  • posługiwanie się dokumentacją, normami oraz instrukcjami
  • sporządzenie kalkulacji kosztów
  • dobieranie środków ochrony indywidualnej 
  • zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  • dobieranie i przygotowanie materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonania robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych oraz w systemie suchej zabudowy.
Możliwość zatrudnienia

Absolwenci tego kierunku są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonania prac budowlanych, a dynamiczny rozwój branży budowlanej zapewnia możliwość zatrudnienia  w:

  • przedsiębiorstwach budowlanych 
  • zakładach rzemieślniczych 

 Absolwent może również prowadzić  własną działalność gospodarczą(usługi remontowo-budowlane-dociepleniowe).