Międzynarodowy Dzień Matematyki, Dzień Liczby Pi


25-ego  listopada 2019 roku UNESCO podjęło proklamację o ustanowieniu 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki (International Day of Mathematics-IDM). Pierwsze obchody odbyły się w 2020 roku.

Datę 14 marca (w notacji amerykańskiej) zapisuje się: 3.14, co kojarzy się
z przybliżeniem liczby π. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. Pi Day. Po raz pierwszy Dzień Liczby PI obchodzono w 1988 r. w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco. Od tej pory jest to oficjalne święto w tym mieście.

Pi można zdefiniować jako stosunek długości obwodu koła do jego średnicy albo też jako pole koła o promieniu 1. Rozwinięcie dziesiętne π nigdy nie będzie miało końca. 3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117… to dopiero jego początek. Choćbyśmy wyliczali kolejne cyfry po przecinku przez całe życie, nie dotrzemy do ostatniej cyfry tej stałej. Rozmyślania nad liczbą Pi dają więc przedsmak tego, czym może być w matematyce nieskończoność.

Rekordzistą Europy w recytowaniu z pamięci cyfr liczby Pi jest ponadprzeciętnie uzdolniony arytmetycznie i językowo Brytyjczyk- prozaik i eseista Daniel Tammet, u którego zdiagnozowano zespół Aspergera. Bezbłędne podanie 22 514 cyfr zajęło mu 5 godzin i 9 minut.

Liczba Pi upamiętniona była w poematach, piosenkach, książkach i w filmie. O liczbie Pi pisała Wisława Szymborska. Na całym świecie powstają tzw. pi-ematy- wiersze, w których liczba liter w kolejnych wyrazach odpowiada kolejnym cyfrom liczby Pi po przecinku.

Liczba Pi jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych, czyli takich, których nie da się jej przedstawić,  jako wyniku dzielenia dwóch liczb całkowitych. Dziś znanych jest więcej niż kilkanaście bilionów (a więc milionów milionów) pierwszych miejsc po przecinku liczby Pi. Na szczęście w obliczeniach pomagają dziś matematykom komputery. Obecny rekord w obliczeniu rozwinięcia liczby Pi ustanowili naukowcy z Graubuenden University of Applied Sciences przy pomocy superkomputera. Wynosi on 62,8 biliona miejsc po przecinku. Uzyskanie tego wyniku trwało 108 dni i 9 godzin. Dawniej jednak obliczenia wykonywano ręcznie. Jednym ze sławniejszych miłośników liczby Pi był matematyk Ludolph van Ceulen, który żył na przełomie XVI i XVII wieku.  Na obliczaniu kolejnych miejsc po przecinku spędził całe życie, a wynik jego pracy – pierwsze 35 cyfr rozwinięcia liczby Pi – umieszczono na jego nagrobku. Na pamiątkę fascynacji matematyka liczbę Pi nazywa się czasem Ludolfiną.

Warto wspomnieć, że 14 marca to dzień urodzin: Wacława Sierpińskiego (polski matematyk, jeden z czołowych przedstawicieli warszawskiej szkoły matematycznej i twórców polskiej szkoły matematycznej; wieloletni profesor Uniwersytetu Warszawskiego
i przewodniczący rady naukowej Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk) oraz Alberta Einsteina (niemieckojęzyczny fizyk teoretyk, noblista; zwykle uznawany za naukowca niemiecko-żydowskiego, choć miał też silne związki ze Szwajcarią i USA).

W związku z Dniem Liczby Pi w naszej szkole również odbywają  się obchody tego święta.

Linki do ciekawych artykułów dotyczących liczby PI:

https://pg.edu.pl/files/cnm/2021-03/2010_07_KN.pdf

http://loslupca.pl/wp-content/uploads/2016/02/6.-Tajemnicza-liczba-pi.pdf

https://strefaedukacji.pl/liczba-pi-skrywa-w-sobie-wiele-tajemnic-oto-7-ciekawostek-na-jej-temat-o-ktorych-malo-kto-wie-dlaczego-liczbe-pi-nazywamy/ar/c5-16098165

http://www.matematyka.wroc.pl/doniesienia/miedzynarodowy-dzien-liczby-pi

(źródło: Internet)