Liga Klas


TURNIEJ O TYTUŁ NAJLEPSZEJ KLASY

W SZKOLE

 

LIGA KLAS to współzawodnictwo pomiędzy klasami Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie, do którego zaproszeni są wszyscy uczniowie z klas I-III Technikum nr 12 oraz z klas I-III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10.

W roku szkolnym 2018/2019 rywalizacja klasowa rozpoczyna się 21 stycznia 2019r. i trwa do 31 maja 2019r.

 

 1. ORGANIZATORZY LIGI KLAS
 • Dyrektor ZST: mgr Rafał Piotrowski
 • Opiekun Samorządu Uczniowskiego: dr Magdalena Raganiewicz
 • Nauczyciel Wychowania fizycznego: mgr Adrian Pasieka
 • Nauczyciel języka niemieckiego: mgr Ewelina Twardowska – Mucha

 

 1. CELE
 • integracja zespołów klasowych
 • integracja społeczności uczniowskiej
 • podniesienie jakości kształcenia
 • motywowanie uczniów do podniesienia poziomu frekwencji i wyników w nauce
 • wyzwalanie kreatywności
 • motywowanie uczniów do rozwoju osobowego i społecznego
 • wyzwalanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za swój rozwój
 • motywowanie do działania na rzecz szkoły i środowiska
 • zaangażowanie uczniów w prace Samorządu Uczniowskiego
 • wspólna zabawa na zasadach fair play

 

 1. OGÓLNE ZASADY
 • Na początku drugiego semestru klasy zostają poinformowane o zainicjowaniu współzawodnictwa i zapoznane z regułami rywalizacji.
 • Przewodniczący samorządów klasowych współpracują z organizatorami Ligii Klas, Samorządem Uczniowskim oraz organizatorami działań konkursowych, w celu przekazywania informacji o podjętych działaniach oraz nadzorowania prawidłowości naliczania punktów.
 • Osoby odpowiedzialne za dany zakres współzawodnictwa są zobowiązane do dostarczenia odpowiednich sprawozdań do organizatorów Ligi Klas w terminie do 5 dni od zakończenia akcji
 • Bieżące informacje o konkurencjach, ich wyniki i tabele z klasyfikacją ogólną będą ona bieżąco uaktualniane na tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz stronie internetowej szkoły.
 • Informacje o sukcesach, które wpłyną do organizatorów po podliczeniu punktów za dany miesiąc będą uwzględniane i ogłaszane w kolejnym miesiącu.
 • Konkurencje w ramach Ligii Klas, ich ilość i zasady punktowania mogą ulec zmianie. O każdorazowej zmianie zostaną poinformowane wszystkie klasy.
 • Za brak udziału w danej konkurencji klasa nie otrzymuje punktów.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na zakończeniu roku szkolnego (czerwiec 2019)
 • Klasa, która zgromadzi największą ilość punktów zyskuje prestiż najlepszej klasy w Zespole Szkół Technicznych, puchar przechodni oraz nagrodę w postaci jednodniowej wycieczki szkolnej.

 

 1. ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA I ZASADY PUNKTACJI

 

 1. Frekwencja uczniów (max. 25 pkt) – w każdym miesiącu punktowanych jest pięć najwyższych średnich ( z zastrzeżeniem, że frekwencja klasy nie może być niższa od 60%)

  1 miejsce – 25 pkt.; 2 miejsce – 20 pkt.; 3 miejsce – 15 pkt.; 4 miejsce – 10pkt.; 5 miejsce – 5 pkt.;

 

 1. Wyniki w nauce:

Średnia ocen klas za  II semestr (max. 100 pkt) – (punktacja nie może być niższa od 3,0 )

1 miejsce – 100 pkt.; 2 miejsce – 80 pkt. 3 miejsce – 60 pkt.; 4 miejsce – 30 pkt.; 5 miejsce -10 pkt.;

III. Współzawodnictwo sportowe (max. 20 pkt) – punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce – 20 pkt; 2 miejsce – 16 pkt; 3 miejsce – 12 pkt; 4 miejsce – 8 pkt; 5 miejsce -4 pkt;

 

 1. Zaangażowanie w imprezy i akcje wewnątrzszkolne i inne (max. 20)– punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce – 20 pkt; 2 miejsce – 16 pkt; 3 miejsce – 12 pkt; 4 miejsce – 8 pkt; 5 miejsce – 4 pkt;

 

Przykładowe akcje i uroczystości podlegające punktacji:

 • zbiórka plastikowych nakrętek
 • zbiórka elektroodpady
 • zbiórka grosików w ramach ogólnopolskiej akcji “Góra Grosza”
 • zbiórka karmy i potrzebnych akcesoriów dla psów i kotów z częstochowskiego schroniska
 • świąteczny wystrój klas
 • udział w kiermaszu świątecznym (przygotowanie i sprzedaż ozdób)
 • udział w akademiach z okazji, np. rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Dnia Przedsiębiorczości, święta 11 listopada, Bożego Narodzenia itp.
 • Akcja Honorowego Krwiodawstwa

      itp. itd.

 

 1. Indywidualne osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych (max. 10 pkt) – punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce – 10 pkt; 2 miejsce – 8 pkt; 3 miejsce – 6 pkt; 4 miejsce – 4 pkt; 5 miejsce – 2 pkt;

 

 1. Poziom czytelnictwa klas (max. 30 pkt)– punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce – 30 pkt.; 2 miejsce – 27 pkt.; 3 miejsce – 24pkt; 4 miejsce – 21 pkt.; 5 miejsce – 18 pkt.; 6 miejsce – 15 pkt.; 7 miejsce – 12pkt.; 8 miejsce – 9 pkt.; 9 miejsce – 6 pkt.; 10 miejsce – 3 pkt.;

 

VII. Ocena z zachowania na  II semestr– punktacja przyznawana w następujący sposób:

Zachowanie:

 • wzorowe – 4 pkt.
 • bardzo dobre – 3 pkt.
 • dobre – 2 pkt.
 • poprawne – 0 pkt.
 • nieodpowiednie – 0 pkt.
 • naganne – 0 pkt.

Punkty za oceny uczniów całej klasy są sumowane.