Liga Klas


W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 zainicjowano w Zespole Szkół Technicznych współzawodnictwo pomiędzy klasami pod nazwą Liga Klas. Do rywalizacji o tytuł najlepszej klasy w szkole zaproszono wszystkich uczniów klas I-III Technikum nr 12 oraz z klas I-III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10.

Celem konkursu była integracja zespołów klasowych oraz całej społeczności uczniowskiej, podniesienie jakości kształcenia, poziomu frekwencji i wyników w nauce, wyzwalanie kreatywności oraz motywowanie uczniów do rozwoju osobowego i społecznego, jak również do działania na rzecz szkoły i środowiska.

W semestralnych zmaganiach wzięto pod uwagę frekwencję uczniów w poszczególnych miesiącach nauki, ich zaangażowanie w imprezy i akcje wewnątrzszkolne oraz pozaszkolne, udział w zawodach sportowych oraz indywidualne osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych. Po zakończeniu drugiego semestru podsumowano poziom czytelnictwa klas, zsumowano oceny z zachowania oraz przyznano punkty za osiągnięte wyniki w nauce, tj. średnią ocen jaką uzyskały poszczególne klasy w drugim semestrze nauki roku szkolnego 2018/2019.

Współzawodnictwo pomiędzy klasami było bardzo zacięte, wiele klas nadzwyczaj aktywnie zaangażowało się w rywalizację i do ostatniego momentu nie było wiadomo, która klasa zwycięży w turnieju. Należy podkreślić, że szalę zwycięstwa przechyliły uzyskane przez klasy wyniki w nauce i to uzyskana średnia ocen zadecydowała o zwycięstwie.

Miło nam ogłosić wyniki klasyfikacji Ligi Klas w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019, które przedstawiają się następująco:

I miejsce, tytuł Najlepszej Klasy w Szkole, Puchar oraz nagrodę w postaci jednodniowej wycieczki szkolnej otrzymała klasa I A/S

II miejsce zajęła klasa I B/T

III miejsce uzyskała klasa 3 O/S

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim klasom bardzo dziękujemy za aktywne włączenie się w rywalizację. Wyniki wszystkich klas można zobaczyć w poniższej tabeli.

Tabela wyników