Lekcja on-line na temat Bitwy Warszawskiej


Dziś uczestnicy projektu „Śladami bohaterów – losy polskich i ukraińskich żołnierzy w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej” rozpoczęli oficjalnie wspólne działania. Uczniowie z częstochowskiego Zespołu Szkół Technicznych i kijowskiej Szkoły z Internatem nr 23 „Korpus Kadetów” na początek wzięli udział w ciekawej lekcji on-line, która wprowadziła ich w tematykę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Dowiedzieli się podstawowych informacji o tym wydarzeniu historycznym i zdobyli wiedzę także o ciekawostkach związanych z tą bitwą i wojną polsko-bolszewicką. 

Mimo utrudnionego kontaktu osobistego, młodzieży udało się zapoznać i zobaczyć dzięki platformom Microsoft Teams oraz Discord. Podczas spotkania omówione zostały kolejne działania, które czekają uczestników projektu w następnych dniach.

Na pierwszy dzień działań projektowych zaplanowano także zapoznanie z historią Częstochowy – ten cel został osiągnięty, oczywiście tym razem w formie wirtualnej. Uczestnicy między innymi obejrzeli film o dziejach miasta, zapoznali się z ważniejszymi zabytkami, a także skorzystali z oferty Muzeum Częstochowskiego, zapoznając się z jego zbiorami w formie wirtualnej poprzez muzealną stronę internetową. Podsumowaniem tej wirtualnej wizyty w Częstochowie była gra memory, która przedstawiała obiekty z miasta.