Konkurs plastyczny “Burzliwe czasy napoleońskie”


PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,BURZLIWE CZASY NAPOLEOŃSKIE”
organizowanego w ramach projektu edukacyjnego
„CZĘSTOCHOWA NAPOLEOŃSKA”
pod patronatem Ambasady Francji w Polsce

Dnia 09.12.2021r. spośród 109 prac konkursowych komisja w składzie:

  1. Rafał Piotrowski –Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
  2. Katarzyna Sucharkiewicz – Kierownik Działu Sztuki w Muzeum Częstochowskim
  3. Agnieszka Burzyńska – nauczycielka historii w Zespole Szkół Samochodowych
  4. Magdalena Papalska –nauczycielka historii w Zespole Szkół Technicznych

wyłoniła zwycięzców konkursu.

Wyniki konkursu:

KATEGORIA I – „POSTACIE EPOKI NAPOLEOŃSKIEJ”:

Szkoły podstawowe:

I miejsce – Antoni Gliński – Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. M. Brzeskiego – opiekun Agnieszka Surlej

II miejsce – Sofia Walaszczyk – Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK – opiekun Krzysztof Figa, Kacper Karankiewicz

III miejsce – Julia Piątek – Szkoła Podstawowa nr 22 im. G. Narutowicza – opiekun Ewa Chudy

Wyróżnienia:

Wojciech Korytkowski – Szkoła Podstawowa nr 14 im. H. Sienkiewicza – opiekun Justyna Długosz

Alicja Ślęzak – Szkoła Podstawowa nr 33 im. M. Kownackiej – opiekun Justyna Bartosik

Zuzanna Wosik – Szkoła Podstawowa nr 33 im. M. Kownackiej – opiekun Justyna Bartosik

Szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – Oliwia Trzcina – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego – opiekun Magdalena Krzypkowska-Ujma

II miejsce  – Oliwia Sołtys  – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego – opiekun Magdalena Krzypkowska-Ujma

III miejsce – Bartosz Zych – Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej – opiekun Anna Hynek

Wyróżnienia:

Lena Gut – II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta – opiekun Justyna Bitner

Klaudia Szcześniak – Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie – opiekun Anna Zając

KATEGORIA II – „SYMBOLE EPOKI NAPOLEOŃSKIEJ”:

Szkoły podstawowe:

I miejsce – Nadia Króliszewska – Szkoła Podstawowa nr 39 im. M. Konopnickiej – opiekun Urszula Cybulska

II miejsce – Maja Solak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy – opiekun Grzegorz Basiński

III miejsce – Bartosz Bednarski – Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. W. Sikorskiego – opiekun Bożena Górniak

Wyróżnienia:

Małgorzata Fimowicz – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – opiekun Jolanta Sołtysiak

Igor Gruszecki – Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. W. Sikorskiego – opiekun Bożena Górniak

Szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – Maja Mizgała – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego – opiekun Magdalena Krzypkowska-Ujma

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na konferencji podsumowującej projekt edukacyjny „Częstochowa Napoleońska”. W tym dniu nastąpi również wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu. O terminie zostaną Państwo poinformowani w drodze mailowej.