Konkurs na prezentację multimedialną


KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
O GENERALE MARIUSZU ZARUSKIM

pastedGraphic.png

Celem konkursu jest: 

 • zainteresowanie uczniów historią własnego narodu, a szczególnie walką Polaków
  o niepodległość; 
 • rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych uczniów; 
 • poznanie sylwetek bohaterów narodowych walczących o odzyskanie niepodległości oraz wzbudzenie dla nich szacunku i wdzięczności za poświęcenie; 
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności poszukiwania informacji;
 • rozwijanie i wykorzystywanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z nowoczesną technologią multimedialną.

Postanowienia konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest mgr Rafał Piotrowski i mgr Renata Kręciwilk.

2. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie.

3. Uczniowie oddają prezentacje multimedialne w terminie do 31.10.2018 r.   

4. Prezentacje powinny zawierać informacje i zdjęcia związane z tematem konkursu  i powinny być opatrzone nazwą źródła.

 5. Praca ma być wykonana w formie prezentacji multimedialnej składającej się minimum z 15 slajdów w programie Power point

6. Na pierwszym slajdzie muszą znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa. 

7. Na ostatnim slajdzie konieczne jest podanie źródeł, z których uczniowie korzystali przygotowując pracę.

8. Warunkiem udziału w konkursie jest zapisanie się na liście konkursowej u organizatora konkursu i dostarczenie prac, nagranych na płytach CD, DVD do końca października 2018 roku.

9. Oddanie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz jego wizerunku w mediach przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nieodpłatnie przenoszą na organizatora prawo do wykorzystania prac dziecka
w publikacjach,o których zdecyduje organizator. 

10. Prace uczniów sprawdza i ocenia komisja szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

11. Prace uczniów ocenia się według następujących kryteriów: 

 • Wartość merytoryczna – (0-10 pkt.) 
 • Oryginalny pomysł – (0-10 pkt.) 
 • Ciekawy sposób wykonania – (0-10 pkt.) 
 • Wartość informatyczna (efekty specjalne) – (0-10pkt.)  

12. Komisja szkolna wybiera najlepsze prace, które otrzymają najwięcej punktów. 

13. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły, laureaci zostaną uhonorowani na akademii z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

14. Zwycięska praca zostanie też zaprezentowana w Urzędzie Miasta Częstochowy.

15. Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną dodatkowe oceny cząstkowe i dyplomy, a laureaci również nagrody rzeczowe.

16. Osoba odpowiedzialna za konkurs: Renata Kręciwilk.

Zachęcam do licznego udziału w konkursie. 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt osobisty. Powodzenia!

mgr Renata Kręciwilk