Konkurs na portret Ignacego Łukasiewicza


W bieżącym roku szkolnym odbędzie się kolejna edycja konkursu MYŚL LOGICZNIE dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Bohaterem konkursu będzie Ignacy Łukasiewicz– polski farmaceuta i przedsiębiorca, założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie, rewolucjonista i działacz niepodległościowy.

W związku z powyższym organizujemy konkurs dla uczniów ZST na portret Ignacego Łukasiewicza. 

Wszystkich chętnych uczniów zapraszam do udziału w konkursie. 

Portrety mogą być wykonane dowolną techniką, ale muszą być formatu A 3 i zalaminowane. Prace spełniające wymagania konkursu należy oddać do 7 stycznia 2022 roku. 

Zapraszam do udziału w konkursie- nagrody czekają. 

ORGANIZATOR KONKURSU: R. KRĘCIWILK