Konferencja poświęcona twórczości Ludmiły Marjańskiej i Tadeusza Gierymskiego


Dnia 22 listopada 2018 r. Zespół Szkół Technicznych zorganizował konferencję podsumowującą Powiatowy Konkurs poświęcony twórczości Ludmiły Marjańskiej i Tadeusza Gierymskiego. Konferencja odbyła się w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

            W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół z Częstochowy i okolic oraz zaproszeni goście z Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Częstochowie i Muzeum Częstochowskiego.

            Prelekcje o twórczości postaci związanych z częstochowskim życiem kulturalno-literackim wygłosili wykładowcy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – prof. dr hab. Elżbieta Hurnik i dr Konrad Ludwicki.

            Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu polonistycznego, który odbył się 23 października w Zespole Szkół Technicznych. Nagrody otrzymali następujący uczniowie:

Kategoria  I – Szkoły podstawowe klasy IV – VI:

pierwsze miejsce

Karolina Kukuła – Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej 

drugie miejsce

Mateusz Jakubowski – Szkoła Podstawowa nr 49 im. J. Kusocińskiego w Częstochowie

trzecie miejsce

Wiktoria Trentkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 49 im. J. Kusocińskiego w Częstochowie

wyróżnienie

Bartosz Kuziorowicz – Szkoła Podstawowa nr 49 im. J. Kusocińskiego w Częstochowie

 

Kategoria II – Szkoły podstawowe klasy VII – VIII, oddziały gimnazjalne:

pierwsze miejsce

Przemysław Borecki – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika we Wrzosowej

drugie miejsce

Julia Kazik – Szkoła Podstawowa nr 49 im. J. Kusocińskiego w Częstochowie

trzecie miejsce

Izabela Leśniak – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. K. Makuszyńskiego w Kalei        

wyróżnienie

Karol Ludwin – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. K. Makuszyńskiego w Kalei

Wiktoria Wojtysiak – Szkoła Podstawowa nr 12 im. B. Chrobrego w Częstochowie

 

      Konkurs i podsumowująca go konferencja odbyły się w związku z 95. rocznicą urodzin Ludmiły Marjańskiej i 90. rocznicą urodzin Tadeusza Gierymskiego. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość pogłębienia wiedzy o twórcach częstochowskiej kultury literackiej. Prelegenci zachęcili zgromadzoną młodzież do zapoznania się z dziełami rodzimych artystów.