Konferencja podsumowująca projekt “Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”


21 listopada w Sali Papieskiej na Jasnej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie projektu “Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”, w którym aktywnie uczestniczył Zespół Szkół Technicznych. Projekt przygotowali delegatura w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i jasnogórski klasztor. Przedsięwzięcie miało charakter edukacyjny i adresowane było do dzieci i młodzieży. Składało się z kilku etapów, któych celem było dotarcie z przekazem o wydarzeniach z czasów zaborów i z 4 listopada 1918 r. kiedy to Jasną Górę z rąk austriackich zaborców przejęło polskie wojsko pod dowództwem kpt. Artura Wiśniewskiego. W sumie od kwietnia, kiedy projekt zainaugurowano, miało miejsce 17 różnych przedsięwzię i uczestniczyło w nich ok. 10 tys. uczniów z 200 szkół.

dav