Kierunki kształcenia 2021/2022


 

kierunki kształcenia 2021 2022

 

Drogi Absolwencie szkoły podstawowej, Drodzy Rodzice, czy wiecie, że Zespół Szkół Technicznych od blisko sześćdziesięciu lat kształci w kierunkach budowlanych i pokrewnych? Jeśli szukacie ciekawych kierunków kształcenia, chcecie zdobyć wysokie kwalifikacje, a w przyszłości łatwiej znaleźć pracę, zapraszamy do Technikum nr 12 im. Jana Pawła II lub do Branżowej Szkoły I stopnia im. Jana Pawła II. Już teraz możecie zapoznać się z propozycjami, z których skorzystali wasi starsi koledzy. 

 

 

A tak wygląda nasza szkoła

 

 

 

Regulamin rekrutacji

Uczniowie technikum podnoszą swoje kwalifikacje również na zagranicznych praktykach. Szkoła od lat bierze udział w projekcie unijnym ERASMUS +. Dzięki temu co roku młodzież wyjeżdża na dwu i czterotygodniowe praktyki zagraniczne do Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. Jest więc okazja, aby zapoznać się z nowościami pojawiającymi się w branży, wykorzystać umiejętności teoretyczne w praktyce oraz rozwinąć takie cechy jak odpowiedzialność, kreatywność  i  umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami. Staż za granicą umożliwia także integrację europejską na poziomie kulturalnym oraz podniesienie kompetencji językowych.

Szkoła bierze aktywny udział  również w tych projektach unijnych, które zwiększają jej potencjał dydaktyczny i  poprawiają wyposażenie. Dzięki temu wszystkie pracownie kształcenia zawodowego są w pełni wyposażone w sprzęt multimedialny oraz stanowiska kształcenia niezbędne dla poszczególnych kierunków. Projekty kształcenia zawodowego oferują uczniom udział w kursach doskonalących, w tym certyfikowanych oraz płatne praktyki zawodowe.

Ponadto od kilku lat szkoła jest inicjatorem i organizatorem projektów historycznych na poziomie miejskim, których celem jest popularyzacja historii naszego miasta.

Szkoła prowadzi szeroką ofertę kół zainteresowań, w tym tych przygotowujących dodatkowo do egzaminów zawodowych i maturalnych. Uczniowie klas mundurowych biorą udział w obozach szkoleniowych i specjalnych projektach  ogólnowojskowych.

Dobrą tradycją stała się w szkole organizacja, dofinansowanych przez  podmioty zewnętrzne, wycieczek oraz aktywnego wypoczynku letniego i zimowego.