Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w terminie od 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r. 


Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w terminie od 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w terminie od 27.01.2022 do 27.02.2022r. Zespół Szkół Technicznych przechodzi w tryb pracy zdalnej.
Lekcje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lub z niewielkimi modyfikacjami na platformie MSTeams.

Klasy szkoły branżowej I stopnia oraz klasy technikum w okresie 27.01.22 – 11.02.22 r. realizują zajęcia praktyczne stacjonarnie u pracodawców oraz w CKZiU, natomiast pozostałe zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie informujemy, że w okresie 27.01.22 – 11.02.22 r. organizowane będą również konsultacje dla klas maturalnych z przedmiotów język polski, język angielski i matematyka, wg. odrębnego harmonogramu.

Dalsze informacje będą przekazywane Uczniom oraz Rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, szkolnej strony internetowej i na szkolnym profilu Facebook.