Informacja dla Rodziców i Uczniów


Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie,

w dniu 8 września 2020 r. otrzymaliśmy z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Częstochowie informację o pozytywnym wyniku testu na SARS-CoV-2 u jednego z uczniów naszej szkoły.

W trybie pilnym zostały uruchomione procedury dotyczące COVID-19.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie objął kwarantanną uczniów oraz nauczycieli mających bezpośredni kontakt z chorym uczniem technikum.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie po przeanalizowaniu i przeprowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego wydał pozytywną opinię o przejściu z systemu nauczania stacjonarnego na zdalny dla wskazanej klasy.

W porozumieniu z Organem Prowadzącym oraz Organem Nadzoru Pedagogicznego podjęto działania mające na celu bezpieczne odbywanie się zajęć dla pozostałej społeczności szkolnej. W związku z tym pozostali uczniowie oraz nauczyciele realizują zajęcia lekcyjne zgodnie z planem.

Szanowni Państwo, dokładamy wszelkich starań, aby  zapobiegać, przeciwdziałać i zwalczać COVID-19 tak, by zapewnić bezpieczne warunki nauki i pracy dla uczniów i pracowników szkoły.

Z wyrazami szacunku

Patrycja Rozpondek

Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych