Informacja dla rodziców i uczniów w związku ze strajkiem nauczycieli


RODZICE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
 ORAZ UCZNIOWIE

W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM NA DZIEŃ 8 KWIETNIA 2019 ROZPOCZĘCIEM AKCJI STRAJKOWEJ NAUCZYCIELI INFORMUJĘ, ŻE MOŻE NIE BYĆ MOŻLIWE ZORGANIZOWANIE WSZYSTKICH PLANOWANYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, NATOMIAST SZKOŁA ZAPEWNI OPIEKĘ WSZYSTKIM UCZNIOM, KTÓRZY ZGŁOSZĄ SIĘ W TYM DNIU DO SZKOŁY.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
RAFAŁ PIOTROWSKI