Informacja dla absolwentów Technikum nr 12 (Wyniki egzaminów maturalnych)


Informacja dla absolwentów Technikum nr 12

(Wyniki egzaminów maturalnych)

5 lipca 2022r. o godz. 8.30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Odbiór świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw przez absolwentów szkoły od 5 lipca 2022r. w godz. 12.30-14.00, w kolejne dni w godz. 8.00-14.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie.

Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym (23 sierpnia 2022r., wtorek, godz. 9.00) zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br. Warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym jest złożenie Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym do Dyrektora szkoły przez uprawnionego absolwenta w terminie do 12 lipca 2022r.

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.