II Konkurs Matematyczny “Myśl logicznie”


Zapraszamy do udziału w II. Konkursie Matematycznym „Myśl logicznie”, adresowanym do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III dotychczasowych gimnazjów.

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i upowszechnianie wiedzy o wielkich Polakach – ludziach nauki i techniki, odkrywcach i podróżnikach, walczących o wolność ojczyzny. Tegoroczny zestaw konkursowy składać się będzie z trzech części: logiczno-rachunkowych zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru, rebusów oraz krzyżówki tematycznej. Krzyżówka tematyczna w tej edycji konkursu dotyczyć będzie postaci bojownika o niepodległość Polski, taternika i żeglarza, któremu matematyka nie była obca – Mariusza Zaruskiego.

Więcej szczegółów – Regulamin II Konkursu Matematycznego “Myśl logicznie”

Konkurs odbędzie się31 stycznia 2019 r. o godzinie 12.00 Zespole Szkół Technicznych, al. Jana Pawła II 126/130, 42-202 Częstochowa, tel. nr 34 361 29 04.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 5 kwietnia 2019 r. O dokładnej godzinie i miejscu uroczystości uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni w dniu konkursu, tj. 31 stycznia 2019 r.

Konkurs został zgłoszony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019.

  1. Konkurs Matematyczny „Myśl Logicznie” został objęty honorowym patronatem pani Alicji Janowskiej – Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Koordynatorem konkursu  jest pani Aneta Kazibudzka – doradca metodyczny SOD i nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Technicznych (kontakt: a.kazibudzka@sod.edu.pl).

Zainteresowane szkoły prosimy o przesłanie do 21 stycznia 2019 r.zgłoszenia udziału w konkursie poprzez formularz dostępny pod adresem www.sod.edu.pl/zgzaruski.

Poniżej zamieszczamy również podpowiedź, gdzie szukać wartościowych informacji na temat bohatera tegorocznej krzyżówki – Mariusza Zaruskiego:

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/gen-mariusz-zaruski/

http://www.polskieradio.pl/39/247/Artykul/168782,Mariusz-Zaruski-pionier-nie-tylko-polskiego-zeglarstwa

http://www.krakownowahuta.zhp.pl/Docs/Zaruski/

https://z-ne.pl/s,doc,25343,1,1722,mariusz_zaruski_-_narciarz_z_charakterem.html

http://www.portalgorski.pl/artykuly/ludzie-gor/7529-mariusz-zaruski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Zaruski

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!