Harmonogram odbioru świadectw


ODBIÓR  ŚWIADECTW UCZNIÓW ZST 26.06.2020R.

GODZ/MIEJSCE PATIO BOISKO SALA GIMN. KORYTARZ GÓRNY
8.30 I TIg i   

I TAKg

II TB i II A/S g I MZW/D/MSIg I MZW g
9.30 I T/Tg  I TI p I T/Tp I TAKp
10.30 III Tbm, II T/B I TBg i I TB/Bm I TB/Bmp I M/M/Op
11.30 III Tb III T/T i III TAK III MZW/MSI II MZW/MSI