Harmonogram egzaminów poprawkowych w dniu 26 sierpnia 2024r


Harmonogram egzaminów poprawkowych w dniu 26 sierpnia 2024r

godz. 9.00 – egzamin poprawkowy z matematyki (część pisemna + część ustna)

godz. 9.00 – egzamin poprawkowy z języka polskiego (część pisemna + część ustna) – uczniowie z klas: 2 TT, 3TT, 4TI

godz. 10.00 – egzamin poprawkowy z języka angielskiego (część pisemna + część ustna)

godz. 11.00 – egzamin poprawkowy z języka polskiego (część pisemna + część ustna) – uczniowie z klas: 2 TB, 5 TB

godz. 11.00 – egzamin poprawkowy z kosztorysowania robót konstrukcyjno – budowlanych  (część pisemna + część ustna)

godz. 11.00 – egzamin poprawkowy z języka obcego zawodowego (część pisemna + część ustna)

godz. 11.00 – egzamin poprawkowy z montażu urządzeń energetyki odnawialnej (część pisemna + część ustna)