Harmonogram badań lekarskich dla kandydatów do klas pierwszych


Badania lekarskie kandydatów do klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia odbywać się będzie według poniższego harmonogramu:

16 lipca 2024 godzina 8:00 – uczniowie muszą być na czczo (badanie poziomu cukru)
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– technik budownictwa
– technik budownictwa klasa OPW

17 lipca 2024 godzina 8:00
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – uczniowie muszą być na czczo (badanie poziomu cukru)
– technik inżynierii sanitarnej
– technik architektury krajobrazu
– monter sieci i instalacji sanitarnych

18 lipca 2024 godzina 8:00
– technik aranżacji wnętrz