Godziny pracy biblioteki szkolnej


W dniach 1-5 czerwca 2020 roku biblioteka szkolna będzie dostępna dla uczniów w następujących godzinach:

1.06 (poniedziałek) – 10.00-13.00

2.06 (wtorek) – 10.00-13.00

3.06 (środa) – 11.00-14.00

4.06 ( czwartek) – 10.30 -13.00

5.06 (piątek) – 10.00- 13.00

 

Zasady korzystania z biblioteki:

  • czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy
  • nie będzie możliwy wolny dostęp do zbiorów, książki będą podawać bibliotekarze
  • zwracane przez czytelników książki oraz inne zbiory poddawane będą min. 3-dniowej kwarantannie; oznacza to, iż przez ten okres nie będzie możliwe ich wypożyczanie
  • przy stanowisku obsługi może przebywać tylko 1 osoba; pozostali oczekujący muszą utrzymywać bezpieczną odległość między sobą – przynajmniej 2 metrów od innych osób
  • nie będzie możliwości korzystania z czytelni, stanowisk komputerowych i ksero 
  • należy skrócić swoją obecność w bibliotece do niezbędnego minimum

Zasady wypożyczania i  zwrotu książek:

  • książki wypożyczone od 1 czerwca 2020 r. czytelnicy mogą zatrzymać na czas wakacji i oddać do biblioteki po rozpoczęciu nowego roku szkolnego
  • książki wypożyczone w roku szkolnym 2019/2020 mogą być zwrócone do biblioteki szkolnej we wrześniu 2020 r., po rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego