Ferie w mieście 2021 – Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie


FERIE W MIEŚCIE 2021 – Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

W ramach akcji “Ferie w mieście” uczniowie Zespołu Szkół Technicznych mogli uczestniczyć w kilku aktywnościach:

  1. 04.01.2021 warsztaty fotograficzne w plenerze „Jura w obiektywie”

Nauczycielki przedmiotów zawodowych – Joanna Tomczak, Agnieszka Tomaszewska i wychowania fizycznego – Magdalena Stanirowska, zorganizowały dla uczniów technikum architektury krajobrazu wycieczkę i zajęcia fotograficzno-sportowe w plenerze na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie ciekawych miejsc, unikatowych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym i ich dokumentacja fotograficzna, poznanie historii regionu, integracja grupy i ruch na świeżym powietrzu. Uczniowie odwiedzili Zespół Pałacowo-Parkowy w Złotym Potoku, gdzie odbyły się zajęcia sportowe, ruchowe przy muzyce „Forma w rytm muzyki”. Następnym punktem wyprawy były Skały Rzędkowickie – jest to pasmo białych ostańców jurajskich, wznoszące się wysoko ponad terenem, nieopodal wsi Rzędkowice. Zwiedzono również teren Góry Zborów. Formy ostańców skalnych na Górze Zborów przypominają m.in. sylwetki zwierząt i ludzi. Znajduje się tam również wejście do Jaskini Głębokiej. Podziwiano też ruiny Zamku w Mirowie, jednej z najstarszych budowli obronnych na szlaku Orlich Gniazd. W zajęciach uczestniczyło 7 uczniów.

  1. 04.01.2021 zajęcia wojskowe „Terenoznawstwo i survival”

Nauczyciel przedmiotów wojskowych Adam Dłużniak przeprowadził zajęcia z zakresu survivalu. Między innymi ćwiczono rozpalanie ognia oraz budowanie awaryjnego schronienia (szałasu). W zajęciach uczestniczyło 12 uczniów.

  1. 05.01.2021 zajęcia wojskowe „Terenoznawstwo i survival”

Tematem zajęć była  topografia i terenoznawstwo – przede wszystkim praca z mapą, posługiwanie się busolą, marsz na azymut oraz mierzenie odległości w terenie (parokrokami). Szkolenie przeprowadził nauczyciel przedmiotów wojskowych Adam Dłużniak. W zajęciach uczestniczyło 11 uczniów.

  1. 07.01.2021 – warsztaty dendrologiczno-artystyczne „Zostań dendrologiem”

Nauczyciele przedmiotów zawodowych – Anna Kościukiewicz-Kościelniak, Ewelina Sirek-Herbsztrejt, Kamil Srokosz, zorganizowali dla uczniów warsztaty edukacyjne „Zostań dendrologiem” z zakresu rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym. Uczniowie (zawody ogrodnik i technik architektury krajobrazu) mieli możliwość zdobywania wiedzy z zakresu dendrologii, ochrony przyrody, a także rozwijali umiejętności obserwacji  natury podczas zajęć terenowych, które miały miejsce w obrębie ogrodu szkolnego. Uczestnicy warsztatów rozpoznawali samodzielnie gatunki drzew i krzewów w oparciu o przygotowany pakiet z żywymi pędami roślin. Podejmowali próby analizy ściętych pni drzew, uczyli się określać wiek materiału roślinnego  na podstawie przyrostów słojów oraz przy zastosowaniu metody L. Majdeckiego. W zajęciach uczestniczyło 3 uczniów.

  1. 07.01.2021 zajęcia wojskowe „Taktyka” 

Nauczyciel Adam Dłużniak zrealizował zajęcia z zakresu taktyki. Uczniowie zostali przeszkoleni w obszarach takich jak patrol, reakcje na kontakt, manual na broni długiej, zasadzka liniowa doraźna. Podczas zajęć używano karabinków ASG, które dodały sytuacji realizmu, a uczestnikom sporo adrenaliny. Na własnej skórze można było odczuć konsekwencje wejścia w zasadzkę. W zajęciach uczestniczyło 22 uczniów (w dwóch grupach).

  1. 08.01.2021 zajęcia wojskowe „Strzelectwo”

Nauczyciel przedmiotów wojskowych Adam Dłużniak przeprowadził szkolenie strzeleckie z karabinków pneumatycznych na terenie strzelnicy Szkoły Podstawowej nr 19 w Częstochowie. W zajęciach uczestniczyło 23 uczniów (w dwóch grupach).

 

W czasie zajęć pogoda nie zawiodła, a wszystkim uczestnikom dopisywał dobry humor. 

Wszystkie zajęcia odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym.