Egzaminy i matury poprawkowe – sierpień 2021


EGZAMINY POPRAWKOWE DLA UCZNIÓW,

KTÓRZY OTRZYMALI OCENY NIEDOSTATECZNE NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Dla uczniów, którzy otrzymali oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego 2020/2021, zaplanowano egzaminy poprawkowe i konsultacje w następujących terminach:

 

Termin egzaminu:

25 sierpnia 2021 r., godz. 9.00 – język polski

25 sierpnia 2021 r., godz. 9.00 – język angielski

26 sierpnia 2021 r., godz. 9.00 – matematyka

 

Konsultacje z języka polskiego (A.Orman-Kazik)

25 czerwca 2021 r., godz. 11.00-13.00

24 sierpnia 2021 r., godz. 10.00-10.45 

Konsultacje z języka angielskiego (A.Barasińska)

25 czerwca 2021 r., godz. 11.30-12.15

23 sierpnia 2021 r., godz. 10.00-11.30 

Konsultacje z języka angielskiego (M.Gajda – Kowalska)

25 czerwca 2021 r., godz. 11.00-11.45

23 sierpnia 2021 r., godz. 11.00-12.30 

Konsultacje z matematyki (A.Kazibudzka)

28 czerwca 2021 r., godz. 11.00-11.45

23 sierpnia 2021 r., godz. 10.00-11.30

 

 

 

 

 

 

POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY 2021

24 sierpnia 2021 r., godz. 9.00