Dzień Przedsiębiorczości


W Zespole Szkół Technicznych w dniu 13.11.2018 odbędzie się Dzień Przedsiębiorczości.

Wydarzenie po raz pierwszy odbywa się we współpracy z ‘European Vocational Skills Week 2018: “Discover your Talent!”‘.

Tematem przewodnim Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2018 jest: “Kształcenie zawodowe i przeszłość pracy: miejsca pracy i umiejętności”.

Zespół Szkół Technicznych weźmie udział w tegorocznej edycji. Jest to powód do dumy oraz motywacja, aby to ważne wydarzenie odbywało się corocznie w międzynarodowej współpracy :)

Wśród imprez towarzyszących w ZST w Częstochowie między innymi odbędzie się debata oksfordzka:

„Wybierz według równania: ciekawy zawód = ciekawa praca

W debacie grupami dyskutującymi będą przedstawiciele klas Technikum Budownictwa, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Inżynierii Sanitarnej, Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Publiczność będą stanowić zaproszeni uczniowie i przedszkolacy, którzy będą przysłuchiwać się prowadzonej dyskusji. Zadaniem każdej z grup jest przekonanie publiczności o dokonaniu dobrego wyboru przyszłego zawodu i tym samym wybranie ciekawej pracy.

Zapraszamy do udziału w warsztatach, debacie, dyskusji nad fundamentalnymi zagadnieniami kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.