Dzień Patrona


18 października 2021 roku w Technikum nr 12 im. Jana Pawła II  i Branżowej Szkole I stopnia nr 10 im. Jana Pawła II odbyła się uroczystość „Dnia Patrona”. 16 października obchodziliśmy 43 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Uczniowie klas pierwszych technikum oraz branżowej szkoły I stopnia złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar.

Część artystyczna poświęcona była  Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – patronowi naszych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych.