Dzień Edukacji Narodowej


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć  Dyrekcji, Nauczycielom            

i Pracownikom naszej szkoły najlepsze życzenia wielu sukcesów zawodowych,

zadowolenia w życiu osobistym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację.

Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi dobrych i mądrych.

 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych