Dni otwartych drzwi Politechniki Częstochowskiej


12 kwietnia 2019 r. młodzież Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyła w dniach otwartych drzwi Politechniki Częstochowskiej. Uczniowie zapoznali się z ofertą kształcenia uczelni oraz zobaczyli na czym polega studiowanie na Politechnice Częstochowskiej. Zwiedzali laboratoria naukowe i dydaktyczne, uczestnicząc w licznych doświadczeniach, pokazach i prelekcjach.

Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów uczniowie brali udział w wykładach, laboratoriach i prelekcjach:

– „Nowoczesne materiały wielowarstwowe”

– „Przychodzi materiał do doktora”

– „Wzrok na 5”