“Dęby Pamięci” w 100. rocznicę powstań śląskich


Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiła Rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich. Władze miasta Częstochowy aktywnie włączyły się w obchody 100-lecia powstań śląskich i postanowiły upamiętnić częstochowian – uczestników tych wydarzeń. 

23 kwietnia 2021r. w Zespole Szkół Technicznych miała miejsce uroczystość, w trakcie której przedstawiciele częstochowskich placówek przedszkolnych uczcili pamięć mieszkańców naszego miasta, którzy włączyli się w walkę o przynależność terytorialną Śląska do Rzeczpospolitej w latach 1919-1921.  W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz miasta Dariusz Kapinos – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Częstochowy oraz Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.

Z inicjatywy Ryszarda Stefaniaka, Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy, do przedszkoli miejskich zostały przekazane młode dęby, które zostaną zasadzone w ogródkach przedszkolnych. Każde drzewko otrzymało certyfikat zaświadczający, że jest ono uhonorowaniem pamięci częstochowianina zaangażowanego w działania powstańcze. 

Opieka nad „Dębem Pamięci” z pewnością stanie się istotnym elementem wychowania patriotycznego najmłodszych oraz będzie służyć edukacji regionalnej i patriotycznej dzieci przedszkolnych.