Publikacja „Częstochowianie w marszu do Niepodległej”


18 października 2018 r. w sali reprezentacyjnej Ratusza odbyła się uroczysta promocja książki zatytułowanej „Częstochowianie w marszu do Niepodległej”. Jest to już kolejna publikacja wydana pod redakcją Ryszarda Stefaniaka i Rafała Piotrowskiego, w którą zaangażowało się kilkunastu autorów – nauczycieli z częstochowskich szkół. Artykuły zawarte w niniejszej publikacji dotyczą mniej lub bardziej znanych częstochowian związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.  Podczas spotkania zarówno redaktorzy, jak i poszczególni autorzy mieli możliwość opowiedzenia o podjętych przez siebie tematach, czym bez wątpienia zachęcili uczestników do przeczytania publikacji.  Wieczór autorski został uświetniony programem artystycznym w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie.