Częstochowa a Cud Wisły – 100-lecie Bitwy Warszawskiej


14 lutego to ważna data historyczna – rocznica utworzenia Armii Krajowej, a także pierwszych starć pomiędzy oddziałami Wojska Polskiego a oddziałami bolszewickimi w miejscowości Mosty. Dlatego w tym dniu młodzież szkół częstochowskich spotkała się na inauguracji projektu „Częstochowa a Cud Wisły”. Jest on kontynuacją projektów „Częstochowianie w marszu do Niepodległej”, „Częstochowianie w czasie II wojny światowej”, „Częstochowa w czasie XX-lecia międzywojennego”, „Częstochowa 1826 – 1914. Od powstania do wybuchu I wojny światowej – społeczeństwo, gospodarka, przemysł, kultura”. W czasie spotkania zaprezentowano film o wizytach Piłsudskiego w Częstochowie, a także o Częstochowianach zaangażowanych w wojnie 1920 roku – Januszu Głuchowskim, braciach Gustawie i Rudolfie  Dreszerach, Marianie „Żegocie”-Januszajtisie i Kazimierzu Buslerze – referaty przygotowali uczniowie szkół częstochowskich.  Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 38 Piotr Skuza opowiedział ciekawą historię o  częstochowianinie, bohaterze wojny 1920 r., który mimo iż był inwalidą objechał Polskę na rowerze w latach dwudziestolecia międzywojennego. Projekt realizowany będzie od lutego 2020 do czerwca 2020 roku, a jego tematyka związana jest z wydarzeniami wojny polsko – bolszewickiej. Jego główne założenie to propagowanie i utrwalanie wiedzy o  częstochowianach zaangażowanych w walki o wschodnią granicę Polski w latach 1919-1921. Uchwała Sejmu RP, a także uchwała Senatu RP ustanowiła rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. Celem naszego projektu jest zatem upamiętnienie 100-lecia bitwy warszawskiej. W ramach projektu przewidziano gry terenowe, konferencje naukowe, prelekcje, konkursy i koncert patriotyczny.  Organizatorami są częstochowskie instytucje – Urząd Miasta Częstochowy, Muzeum Częstochowskie,  OKF Iluzja –  Miejska Galeria Sztuki i szkoły częstochowskie:  Zespół Szkół Technicznych, Szkoła Podstawowa nr 41, Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy,  Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych i ZS im. Kochanowskiego. W czasie dzisiejszego spotkania uczniowie Zespołu Szkół Technicznych zaprezentowali umundurowanie i sprzęt militarny w ramach realizowanego programu Ministerstwa Obrony Narodowej – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Dzisiejszą uroczystość przygotowali nauczyciele Magdalena Papalska i Marek Fiszer.