“Często UKWIECONA Częstochowa”


                14 września młodzież Zespołu Szkół Technicznych spontanicznie przywitała nowy rok szkolny na Placu Biegańskiego. Uczniowie klasy trzeciej i czwartej, kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu w Technikum nr 12 w Częstochowie, pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych, przeprowadzili w formie happeningu ulicznego akcję „Często UKWIECONA Częstochowa”, w ramach kontynuacji projektu edukacyjnego „ZIELONE ZST”. Akcję uświetnił swoją obecnością Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Rafał Piotrowski, który aktywnie włączył się
w realizację wymyślonych przez młodych ludzi działań. Wraz z przechodniami, młodzieżą i Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Patrycją Rozpondek malował obraz, który w niedalekiej przyszłości zostanie przekazany do licytacji, a dochód przeznaczony na cele charytatywne. Podczas imprezy uczniowie rozdawali na ulicach wszystkim przechodniom wyhodowane w szkolnym ogrodzie hortensje, które w dużej ilości zagościły na placu Biegańskiego. Mieszkańcy mogli się także dowiedzieć o działającym w szkole „schronisku dla bezdomnych roślin”. Spontaniczna adopcja zakończyła się sukcesem i wszystkie rośliny ze schroniska znalazły nowe domy. Zrodzona z kreatywności i otwartości  młodych ludzi oraz chęci integracji z lokalną społecznością akcja okazała się być trafionym pomysłem, który z pewnością będzie kontynuowany w przyszłości.