Budowa okopów we Wręczycy


8 czerwca 2021 r. młodzież klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych przeprowadziła prace ziemne podczas odtwarzania historycznej linii umocnień z 1939 roku w gminie Wręczyca Wielka. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, zgodnie z planem obrony odcinka Częstochowy, przygotowano 3 linie opóźniania przez Oddział Wydzielony „Truskolasy” pod dowództwem mjr Mariana Szulca. Wykopany okop znajduje się w miejscu, gdzie przebiegała linia umocnień drewniano-ziemnych. Był to wstępny etap prac. Wkopano m.in. tablicę informacyjną oraz poszerzono i wyrównano okop. W przyszłości ma powstać w tym miejsc także bunkier. Miejsce odtwarzanych historycznych umocnień znajduje się blisko tablicy informacyjnej nr 3, ścieżki edukacyjnej „Szlakiem walk Oddziału Wydzielonego Truskolasy 1939”. Prace zostały wykonane we współdziałaniu ze stowarzyszeniem „We Wręczycy” oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach.