Bezpieczne ferie zimowe


Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania:

 • Woda to żywioł, również zimą. 
 • Korzystaj tylko ze specjalnie przygotowanych lodowisk.
 • Unikaj nieznanych, zamarzniętych akwenów wodnych.
 • Nie zjeżdżaj na sankach, nartach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych; 
 • W czasie zjeżdżania zachowaj bezpieczną odległość między sankami; 
 • Nie doczepiaj sanek do samochodu; 
 • Rzucając się śniegiem nie łącz miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celuj w twarz drugiej osoby; 
 • Nie przebiegaj przez ulicę, nie przechodź w miejscach niedozwolonych.
 • Bądź widoczny na drodze.
 • Nie strącaj zwisających z dachów sopli.
 • Pamiętaj o zdrowym odżywianiu.
 • Ubieraj się odpowiednio do temperatury panującej na dworze.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku 2019