Betoniarz – Zbrojarz


 

Informacja o zawodzie

Betoniarz – zbrojarz wykonuje i układa zbrojenie w deskowaniu lub formie, wykonuje mieszanki betonowe, układa i zagęszcza mieszanki betonowe w deskowaniu lub formie oraz pielęgnuje świeży beton. Do głównych zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w zawodzie betoniarz-zbrojarz należy: przygotowanie mieszanek betonowych, siatek i szkieletów zbrojenia oraz wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych. Ponadto montują oni i demontują formy oraz deskowania do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych. Przygotowują mieszanki betonowe, siatki i szkielety zbrojeniowe oraz wykonują elementy betonowe i żelbetowe w różnych obiektach budowlanych przy zastosowaniu narzędzi i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • analizowanie rysunków roboczych konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz ustalanie na ich podstawie rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz miejsca położenia elementów betonowych i żelbetowych w budowli
 • ocenianie przydatności materiałów budowlanych do robót betoniarskich i zbrojarskich
 • czyszczenie, prostowanie, cięcie i gięcie stali zbrojeniowej
 • montowanie siatek i szkieletów zbrojeniowych w warsztacie zbrojarskim i na budowie
 • układanie siatek i szkieletów zbrojeniowych w miejscu wbudowania lub w formach do produkcji prefabrykatów
 • dozowanie składników mieszanki betonowej na podstawie recepty laboratoryjnej; – ręczne i mechaniczne przygotowanie różnych mieszanek betonowych
 • transportowanie mieszanki betonowej do miejsca jej ułożenia
 • układanie mieszanki betonowej w formach w zakładzie produkcji prefabrykatów lub w deskowaniu na budowie; – ręczne i mechaniczne zagęszczanie mieszanki betonowej
 • wyrównywanie powierzchni ułożonego betonu
 • pielęgnowanie świeżego betonu
 • stosowanie różnych metod przyspieszających dojrzewanie betonu
 • montowanie oraz demontowanie form i deskowań do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych
 • usuwanie wad konstrukcji betonowych i żelbetowych przy użyciu torkretnicy

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • przygotowywanie mieszanek pianobetonowych i gazobetonowych;- wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych pod wodą
 • wykonywanie konstrukcji betonowych żaroodpornych i kwasoodpornych
 • wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu deskowań ślizgowych
 • wykonywanie prac betoniarskich i zbrojarskich w budownictwie wodnym; wykonywanie prac betoniarskich i zbrojarskich w drogownictwie

Kształcenie zawodowe

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w renomowanych, specjalistycznych firmach zgodnie z daną specjalnością.

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni:

 • w zakładzie produkcyjnym lub na placu budowy
 • w hali lub na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych : w wytwórni polowej drobnych elementów budowlanych betonowych i żelbetowych (np. pustaki, belki, bloczki)
 • na wszystkich budowach, tj. na budowach drogowo-mostowych, melioracyjnych, budynków
 • mogą otworzyć własną działalność gospodarczą wykonując usługi w zakresie swojej specjalności