Badania uczniów klas I


Badania uczniów klas I technikum i branżowej szkoły I stopnia

Badania odbywać się będą w ustalonych przez lekarzy terminach w szkole w gabinecie pielęgniarki szkolnej.

Terminy badań:

20.08.2018  od godz. 8.00 – badanie okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne:

 • technik budownictwa  
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie 
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (oprócz uczniów skierowanych na prywatne zajęcia praktyczne)

23.08.2018  od godz. 8.00  – badanie ogólne:

 • technik budownictwa  
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie 
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (oprócz uczniów skierowanych na prywatne zajęcia praktyczne)
 • technik architektury krajobrazu  
 • technik inżynierii sanitarnej  
 • monter sieci, instalacji sanitarnych (oprócz uczniów skierowanych na prywatne zajęcia praktyczne)

Obecność uczniów obowiązkowa.