Akademicka Częstochowa


Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz przedstawiciele częstochowskich uczelni spotkali się z uczniami klas maturalnych naszej szkoły. Celem spotkania, zorganizowanego w ramach programu „Akademicka Częstochowa”, było zachęcenie młodzieży do wyboru kierunku studiów, zgodnie z własnymi preferencjami,  na Politechnice Częstochowskiej lub Uniwersytecie im. Jana Długosza. Wspieranie promocji uczelni publicznych w naszym mieście , a także dotowanie rozwoju  materialnej bazy naukowo-dydaktycznej uczelni to główne założenia programu „Aktywna Częstochowa”.

 Pan Prezydent mówił o rozwijającym się rynku pracy, który stwarza  możliwości osobistego rozwoju oraz warunkach mieszkania i pracy w dynamicznie rozwijającej się Częstochowie. Przedstawiciele uczelni natomiast podkreślali, że branże, w których można budować swoją przyszłość są  coraz bardziej  zróżnicowane. Spotkanie będzie zapewne ciekawą inspiracją dla młodych ludzi przy wyborze kierunku studiów.