82. rocznica sowieckiej napaści na Polskę


17 września, w 82 rocznicę napaści ZSRR na Polskę, odbyła się na placu Katyńskim uroczystość z udziałem młodzieży z klas mundurowych częstochowskich szkół – Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego, Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego oraz Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych. W imieniu władz miasta kwiaty przy pomniku złożył zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak oraz naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miasta CzęstochowyRafał Piotrowski. Dyrektorzy Szkół zapali znicze. Odczytano Apel Pamięci.

„Stajemy dziś do Apelu Pamięci by w 82 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę przywołać pamięć naszych rodaków poległych w walkach oraz zamordowanych w miejscach kaźni za wierność przysiędze wojskowej złożonej na sztandar z hasłem: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Składamy dziś hołd tym, którzy oddali swe życie w walce z sowieckim najeźdźcą o wolną i niepodległą Polskę. Wspominamy  męczeństwo Polaków – ich prześladowania, aresztowania oraz deportacje.
Symbolem tego męczeństwa stała się Zbrodnia Katyńska – dokonana na polskich jeńcach wojennych. Ich męka i śmierć nie były daremne, nie uległy zapomnieniu (…)”.