Nowy projekt mobilności


pastedGraphic.png

Nowy projekt mobilności na lata 2019 – 2020

Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty

POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049262

Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy dofinansowanie na kolejny projekt mobilności, który będzie realizowany w ZST w latach 2019 – 2020. 

W tegorocznym konkursie w programie Erasmus+ złożono ponad 1000 wniosków. Nasz projekt uzyskał wysokie miejsce na liście rezerwowej i w związku z tym będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER w ramach projektu  „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego„.

W ramach nowego projektu na staże zawodowe w hiszpańskich firmach i instytucjach wyjadą dwie grupy uczestników, w tym po raz pierwszy uczniowie z technikum budownictwa:

GRUPA I

    Miasto przyjmujące: Walencja

    Uczestnicy: 16 osób – 8 uczniów technikum budownictwa, 4 uczniów technikum

                       energetyki odnawialnej, 4 uczniów technikum instalacji 

                       sanitarnych

    Planowany termin wyjazdu: Październik 2019 (rekrutacja styczeń 2019)

    Przedział czasowy:  26 dni pobytu (+ 2 dni podróży)

GRUPA II

    Miasto przyjmujące: Granada

    Uczestnicy: 16 uczniów technikum architektury krajobrazu 

    Planowany termin wyjazdu: Październik 2020 (rekrutacja styczeń 2020)

    Przedział czasowy:  26 dni pobytu (+ 2 dni podróży)

Kandydaci do wyjazdu powinni cechować się:

  • wysokimi umiejętnościami zawodowymi 
  • komunikatywną znajomością języka angielskiego 
  • wysoką kulturą osobistą, odpornością na stres i odpowiedzialnością.

Szczegóły na temat rekrutacji dla grupy I zostaną podane w styczniu 2019. Już teraz zachęcamy do udziału i śledzenia relacji z pobytu grup, które odbywają obecnie staż w Hiszpanii, Portugalii i Niemczech.

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png